Nasza Pracownia stomatologicznych zdjęć RTG we Wrocławiu (ul. Grunwaldzka 69 – budynek Kredka – I piętro) wykonuje pełny zakres stomatologicznych zdjęć RTG:

  • Zdjęcie wewnątrzustne przylegające
  • Zdjęcie pantomograficzne (całkowite)
  • Zdjęcie stawów skoroniowo – żuchwowych w zwarciu i rozwarciu
  • Zdjęcie panoramiczne skrzydłowo – zgryzowe
  • Zdjęcie panoramiczne zatok
  • Zdjęcie ortogonalne na przestrzenie międzyzębowe

Badania RTG wykorzystują technikę obrazowania opartą na promieniowaniu rentgenowskim (promieniowanie X). Przechodzące przez ciało promieniowanie powoduje pochłanianie przez tkankę kostną, części promieniowania, dzięki czemu widoczna jest ona na kliszy jako miejsce niezaczernione. W celu lepszego zobrazowania niektórych struktur stosuje się środki kontrastujące. Z uwagi na fakt pochłaniania przez organizm ok. 99% promieniowania podczas badania rentgenowskiego, wykonywanie tych badań ogranicza się do minimum.

Przeciwwskazania w badaniu RTG

Przeciwwskazaniem do wykonywania badań przy użyciu RTG jest ciąża.