Poradnia Ortodontyczna zajmuje się leczeniem wad zgryzu u dorosłych i dzieci.

Małym Pacjentom w ramach gwarantowanego leczenia ortodontycznego przysługuje:

  • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia;
  • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – do ukończenia 13. roku życia;
  • zdjęcie pantomograficzne (zdjęcie rentgenowskie szczęki i żuchwy) – jeden raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego.