W Poradni Chirurgii Stomatologicznej wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej, periodontologii oraz implantologii:

  • operacyjne usuwanie zębów zatrzymanych,
  • operacyjne usuwanie pozostałości korzeniowych,
  • resekcje wierzchołków korzeni zębów,
  • operacyjne leczenie chorób przyzębia,
  • operacyjne usuwanie torbieli zębopochodnych,
  • plastyka wędzidełek warg i policzków,
  • wydłużanie koron klinicznych zębów,zabiegi regeneracyjne kości – przedimplantologiczne i przedprotetyczne,
  • zabiegi przedprotetyczne (kształtowanie podłoża protetycznego),
  • wszczepianie implantów w wyrostki zębodołowe szczęki lub żuchwy celem uzupełnienia pojedynczych lub całkowitych braków zębowych, wykluczając konieczność stosowania protez ruchomych,
  • wykonywanie właściwych dla danych warunków zgryzowych uzupełnień protetycznych na bazie implantów.